top of page

Düzenleme Sertifikası

DÜZENLEME SERTİFİKASI VERME POLİTİKASI

Editörlük Sertifikası alabilmek için, makalenin tamamı düzenlenmelidir. Kısmen düzenlenmiş yazılar için bu sertifikayı vermiyoruz.

Örneğin, aşağıdaki bölümler düzenleme için sunulmalıdır.

Başlık, Özet, Gereç ve Yöntemler, Sonuçlar, Tartışma, Sonuç, Teşekkür, Bildiri, Kısaltmalar, yazınızda şekil ve tablo varsa Şekil Açıklamaları, Tablo Açıklamaları ve Başlıklar, Dipnotlar ve tablolarda sayısal olmayan veriler de yer almalıdır. Orada.

Bunları sunmak için gereken özeni gösterdiğinizden eminseniz, yalnızca aşağıdaki öğeleri düzenleme dışında bırakabilirsiniz:


Yazar isimleri ve bağlantıları, referansları ve tablolardaki sayısal veriler

certificate.png
Science Student

Tüm Konu Alanları Kapsanmaktadır

Microscope
Analyzing Graphs
bottom of page